Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

news

Zwyczajne Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków KPZKosz

09.09.2022

Sekcje - kadry wojewódzkie

Odsłon: 530

Łukasz Łukaszewski

Zarząd Kujawsko-Pomorskiego Związku Koszykówki informuje, że podjął uchwałę o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Sprawozdawczego Zebrania Członków KPZKosz.

 

Zebranie odbędzie się w dniu 29 września 2022 r. o godz. 17:30 w I terminie i 18:00 w II terminie w sali konferencyjnej w Hotelu Meeting (Hala Arena), ul. Gen. J. Bema 73-89 w Toruniu. Materiały zostaną rozesłane w terminie statutowym.

Porządek obrad: 

 1.  Otwarcie obrad.
 2.  Uchwalenie regulaminu obrad.
 3.  Powołanie Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 4.  Przyjęcie porządku obrad.
 5.  Powołanie Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
 6.  Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 7.  Sprawozdanie Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
 8.  Prezentacja sprawozdania finansowego KPZKosz za okres 01.01. - 31.12.2021 r.
 9.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego KPZKosz za okres 01.01. - 31.12.2021 r.
10. Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków.
11. Zamknięcie obrad.

Newsletter - zapisz się

Partner główny

Kujawsko-Pomorskie Miasto Toruń Miasto Bydgoszcz Ministerstwo Sportu Polski Związek Koszykówki

Partner wspierający

Arena Toruń EBL EBLK Basket Camp MedycynaDlaSportu.pl Kancelaria Prawna Profilegal Narodowy Instytut Wolności Ogrzewanie Pex Lasy Państwowe

Partner medialny

TV Toruń Chillitorun.pl Radio GRA

Partner techniczny Wydziału Sędziowskiego

UFFO