Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

news

Dołącz do grona sędziów KPZKosz!

09.10.2020

Sekcje - sędziowie

Odsłon: 2019

Łukasz Łukaszewski

Wydział Sędziowski Kujawsko-Pomorskiego Związku Koszykówki ogłasza nabór na kursy sędziowskie
organizowane w: Bydgoszczy, Inowrocławiu, Kruszwicy oraz Toruniu. 

W ramach każdego kursu zostaną przeprowadzone 4 spotkania z kandydatami (w tym, co najmniej 1 na boisku) oraz ocena uzyskanych przez nich umiejętności w praktyce.Znaczna część szkolenia będzie prowadzona w formie zdalnej – Wydział Sędziowski wskaże kandydatom zakresmateriału (z przepisów gry w koszykówkę i ich interpretacji, a także obowiązujących regulaminów) do
samodzielnego opanowania w określonym terminie. Poziom zdobytej wiedzy będzie można sprawdzać poprzez rozwiązywanie przygotowywanych przez Wydział Sędziowski testów.W trakcie spotkań, wykładowcy będą przekazywali wiedzę praktyczną z zastosowania przepisów oraz wyjaśniąwszelkie wątpliwości ich dotyczące. Na zakończenie kursu kandydaci będą zobowiązani zaliczyć egzamin ze znajomości przepisów gry w koszykówkę i ich interpretacji.

Szczegóły odnośnie miejsca i terminu realizacji kursu zostaną przekazane drogą mailową zainteresowanym
kandydatom. Planowane rozpoczęcie kursów po 20 października 2020 r.

Koszt kursu:
 250 zł dla kandydatów na sędziów boiskowych (obejmuje także kurs dla sędziów stolikowych),
 150 zł dla kandydatów na sędziów stolikowych.

Wpłat należy dokonywać na konto Kujawsko-Pomorskiego Związku Koszykówki o numerze: 45 1140 2004 0000 3802 7609 8215 (mBank).W tytule przelewu proszę wpisać: „kurs sędziowski, miasto organizacji kursu”.

Wyżej wymienione kwoty pokrywają opłatę licencyjną sędziego na sezon 2020/2021 oraz wyposażenie w gwizdek i koszulkę do pracy przy stoliku (w przypadku kandydatów na sędziów boiskowych także koszt ubezpieczenia NNW na cały sezon). Wydział Sędziowski Kujawsko-Pomorskiego ZwiązkuKoszykówki oferuje ponadto – w miarę dostępności poszczególnych rozmiarów - możliwość zakupu
sprzętu sędziowskiego (koszulka, bluza) w preferencyjnej cenie. W przypadku małej liczby chętnych na kurs w Inowrocławiu zostanie on połączony z grupą kruszwicką. 

Zgłoszenia należy przesyłać na adres e-mail sedziowie@kpzkosz.com w terminie do 20 października 2020 r., koniecznie podając miasto, którego zgłoszenie dotyczy. Liczba miejsc ograniczona. Wszelkie zapytania proszę również kierować pod wskazany powyżej adres e-mail. Minimalny wiek kandydata to 15 lat. Dopuszcza się udział w kursie osób, które jeszcze nie ukończyły 15 lat, z zastrzeżeniem, że czynności sędziego koszykówki będą mogły wykonywać dopiero po osiągnięciu tego wieku, do osiągnięcia pełnoletności – za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.

Kurs sędziowski KPZKosz dofinansowany jest z Narodowego Instytutu Wolności w ramach Programu Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie Przeciwdziałania Covid-19.

 

Newsletter - zapisz się

Partner główny

Kujawsko-Pomorskie Miasto Toruń Miasto Bydgoszcz Ministerstwo Sportu Polski Związek Koszykówki

Partner wspierający

Arena Toruń EBL EBLK Basket Camp MedycynaDlaSportu.pl Kancelaria Prawna Profilegal Narodowy Instytut Wolności Ogrzewanie Pex

Partner medialny

TV Toruń Chillitorun.pl Radio GRA

Partner techniczny Wydziału Sędziowskiego

UFFO